ร้านค้าสหกรณ์

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ ได้จัดหาสินค้าที่จำเป็น เพื่อให้สมาชิกและคนตาบอดสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาว์และเลือกใช้สินค้าได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอำนวยความสะดวกได้อย่างแท้จริง โดยสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ไม้เท้าขาวตราสหกรณ์, นาฬิกาข้อมือเสียงภาษาไทย, เครื่องอ่านหนังสือเสียง TSCB player, เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์รายงานด้วยเสียงภาษาไทย Index และล่าสุด ได้พัฒนาเครื่องอ่านหนังสือเสียงภาษาไทย Evo E5 และ Evo E10 ซึ่งเป็นเครื่องอ่านหนังสือเสียงเครื่องแรกที่อ่านไฟล์ภาษาไทยได้ รวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และสหกรณ์ ยังได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านโทรศัพท์, เครือข่ายสังคม, ผู้แทนจำหน่าย และระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ ทำให้สมาชิกและผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่าน

 
Showing 1–16 of 18 results

Showing 1–16 of 18 results